Menu

Vyhledávání

Budoucnost ve stavebnictví, to jsou především úspory energie

Na výstavbu a provoz budov v současnosti připadá až 42 % celkové spotřeby energie a 32 % emisí skleníkových plynů v celé EU. Stále častěji se proto hovoří o trvale udržitelném rozvoji, díky němuž lze výrazně přispět k zachování životního prostředí pro další generace. Myšlenka trvale udržitelného rozvoje mimo jiné prosazuje chytré a ekologické stavitelství s důrazem na úspory energie.

O úsporném stavebnictví se v současné době často mluví, co to ale vlastně znamená v praxi? Z energetického hlediska je pro okolí nejméně zatěžující budova, která je soběstačná, to znamená taková, která sama získává nebo vytváří energii potřebnou pro svůj provoz. Takové objekty nazýváme pasivní, nízkoenergetické nebo úsporné.

Pasivní domy během roku spotřebují minimálně 15 kWh/m², což odpovídá 1,5 m³ plynu na 1 m² plochy. Znamená to, že splňují podmínky standardu NF15 – EUco ≤15 kWh/m² za rok. Úroveň spotřeby energie zde nemůže převyšovat 120 kWh/m² za rok na veškerou energetickou spotřebu, která zahrnuje topení, ohřev vody a elektrickou energii potřebnou pro běžné denní činnosti. Nízkoenergetické objekty ve standardu NF40 využívají do 40 kWh/m². Stojí za povšimnutí, že vznikají také domy s kladnou energetickou bilancí, které vytvářejí více energie, než spotřebovávají.

Podstatou úsporného stavebnictví je minimalizace energetických ztrát. Z energetických analýz rodinných domů vyplývá, že nejvíce tepla uniká netěsnícími okny, vnějšími stěnami a větráním, dále pak střechou a základovou deskou. Chceme-li energetické ztráty omezit, musíme zajistit vysokou vzdušnou těsnost pláště budovy. Vhodné je použít materiály s velmi dobrými tepelně-izolačními parametry a dalšími úspornými řešeními, např. mechanickým větráním s tepelnou rekuperací. Vnější plášť budovy by měl být nepropustný pro vítr a přípustný součinitel prostupu tepla okny a dveřmi v pasivním domě by neměl překročit Uw = 0,8 W/m2K.

„Co vás určitě může překvapit v nízkoenergetických budovách, je velké množství prosklení. Dobře zvolená okna mohou prospěšně ovlivnit energetický profil budovy. Při výběru materiálu na stavbu domu proto věnujte pozornost součinitelům tepelných ztrát, ale také tepelným ziskům neboli energetické bilanci,“ vysvětluje Juraj Koudela, obchodní ředitel společnosti OKNOPLAST pro Českou republiku a Slovensko.

Když vybíráte okna a dveře, rozhodujte se pro ty s nízkým součinitelem prostupu tepla Uw. Tento parametr vás informuje o hladině úniku tepla oknem po jeho namontování - čím je samozřejmě hladina nižší, tím lépe. Nejnižší součinitel Uw v nabídce OKNOPLAST mají okna Winergetic Premium Passive, vůbec první plastová okna na trhu, v nichž byla použita inovační technologie tepelné bariéry SpaceBlock. Ta se skládá z aerogelu použitého v rámu a vrstvy polyuretanové pěny (PUR) obsažené v křídle. Díky této revoluční konstrukci lze model úspěšně používat v pasivních domech i jako velkou otevíratelnou prosklenou plochu. Model Winergetic Premium Passive může být vybavený moderními soustavami skel, které sehrávají důležitou roli při získávání tepla a minimalizaci energetických ztrát.

„Hodnota energetické bilance okna závisí na součiniteli prostupu tepla v profilové části okna, tzv. Uf, a součiniteli propustnosti slunečního záření a plochy skel Ug. Zpracování takové bilance pro celý dům není jednoduché. Kromě uvedených prvků má na energetickou bilanci budovy vliv také orientace na světové strany, klimatická zóna, v níž se objekt nachází, a velikost budovy,“ říká Juraj Koudela ze společnosti OKNOPLAST.

 

Autor: Oknoplast

www.oknoplast.com.cz