Menu

Vyhledávání

Ekologická omítka weber.pas aquaBalance

Omítka regulující vlhkost na povrchu fasády. Pro hezký vzhled po delší dobu.

 

S materiálem weber.pas topDry vyvinula firma Weber první hydrofilní fasádní omítku, která nevyužívá k ochraně fasády proti nevzhledným řasám biocidní prostředky. V posledních letech s ní bylo v České republice omítnuto již více než 400 tisíc m2 fasády. Ušetřilo se tak příslušné množství biocidního konzervačního prostředku.

 

Weber.pas topDry byl vyvinut v roce 2008 a připraven pro uvedení na trh v České republice v roce 2011. Až do tohoto okamžiku se výzkum v oblasti fasádních omítek intenzivně zaměřoval na hydrofobní povrch, který silně odpuzuje vodu. Na takovém povrchu dochází k rychlé tvorbě vodních kapek, které stékají po fasádě. Problémem je, že na strukturovaném povrchu fasád zůstávají tyto kapky vody v prohlubních mezi zrny omítky. Tyto vlhké plochy tvoří ideální živnou půdu pro řasy a plísně. Běžně jsou mikroorganizmy likvidovány biocidními konzervačními prostředky, které jsou spotřebovávány na boj s těmito mikroorganismy. Dochází také k vymývání a to vede k trvalému zatěžování životního prostředí. Za vývoj inovačního systému vrchní omítky weber.pas topDry byl Weber oceněn cenou za ochranu životního prostředí města Vídně 2010. Porota označila tento projekt za nejlepší praktický příklad kvalitativní ochrany životního prostředí. V České republice získala tato pastovitá omítka stříbrné ocenění Českou Stavební Akademií v soutěži Výrobek/Technologie roku 2011. S novou omítkou weber.pas aquaBalance přichází další inovační krok firmy Weber.

 

Tato nová omítka pomáhá předcházet nepříjemné situaci pro každou odbornou firmu. Fasáda byla provedena podle nejlepšího vědomí a svědomí, po několika málo letech si však zákazník stěžuje, že dříve přitažlivá plocha je potažena nazelenalým závojem. V našich zeměpisných šířkách k takovým případům dochází stále častěji.

 

Proti řasám a plísním přirozenými prostředky

Zákazník si pro své fasády přeje jediné: hospodárné řešení, které si podrží hezký vzhled co nejdéle. Kromě toho se vzrůstající důraz klade na používání ekologických a šetrných materiálů. Weber.pas aquaBalance je progresivní technologie omítek, která tyto požadavky optimálně splňuje.

 

Za intenzivnější napadení fasád řasami jsou odpovědné různé faktory. V průběhu globálního oteplování nabízí ve vzrůstající míře teplé letní měsíce a mírné, deštivé zimy, optimální životní podmínky pro mikroorganizmy. Podstatným přínosem je také pozitivní aspekt nižšího zatížení vzduchu a vody škodlivými látkami, neboť kyselé deště kdysi také řasám a plísním ztěžovaly přežití. Vedle toho hrají roli stavební podmínky. Základním předpokladem pro šíření řas a plísní na fasádách je vlhkost. Proto většina výrobců při ochraně povrchu stále sází na hydrofobní povrchové úpravy. Studie však dokládají, že vlhkost a kondenzační voda se právě na hydrofobních omítkách drží zvlášť dlouho. Nebezpečí napadení řasami se tím drasticky zvyšuje. K tomu, aby bylo možné problém dostat pod kontrolu, musí tyto omítky obsahovat biocidy - zdánlivě funkční kompromis, protože v prvních měsících mikroorganizmy spolehlivě usmrcuje. Přesto se již po relativně krátké době vodou rozpustné chemikálie začnou vymývat deštěm. Ochranná funkce se tak ztratí a biocidy se ukládají tam, kde již nechrání, ale naopak škodí - v podzemních vodách. Data jsou alarmující. Každý rok se tímto způsobem do vodního oběhu dostávají tuny škodlivých chemikálií. Proto přísluší zvláštní význam volbě povrchu fasády.

Povrch omítky weber.pas aquaBalance dokáže regulovat vlhkost. Po zvlhčení deštěm nebo rosou se znatelně rychleji vysouší, protože několikanásobně zvětšuje aktivní odpařovací plochu každé kapky vody. Nejjemnější kapilární póry navíc na přechodnou dobu přijímají přebytečnou vlhkost a při klesající vlhkosti ji ihned vrací zpátky do atmosféry. Vlhkostní režim fasády se udržuje v přirozené rovnováze, takže řasy a plísně zde nenaleznou živnou půdu a fasáda si po dlouhou dobu zachovává hezký vzhled. Vynecháním tenké biocidní konzervační vrstvy se z omítky weber.pas aquaBalance nevymývají žádné škodlivé látky.

 

Argumenty, které přesvědčí:

 • Efektivnější a trvalejší ochrana před řasami a plísněmi.
 • Materiál je šetrný k životnímu prostředí díky inteligentní receptuře, proto může být bez tenké vrstvy biocidního konzervačního prostředku, který je spotřebováván při boji s mikroorganismy a také vymývání do okolního prostředí.
 • Hospodárnosti je dosaženo mnohem delšími intervaly rekonstrukce.
 • Prosté uspořádání: všechny barvy, všechny struktury.
 • Reguluje vlhkost na povrchu fasády, rychle schne.
 • Hezký vzhled po delší dobu, samočistící efekt.
 • Prostá volba: materiál na minerální podkladní omítky a na všechny systémy weber.therm s povrchem s tenkovrstvými pastovitými omítkami.

 

Fasáda v rovnováze

Princip působení weber.pas aquaBalance

1. šetrný koloběh vody

Naprostým vynecháním biocidního konzervačního prostředku pro ochranu fasády bráníme s omítkou  weber.pas aquaBalance vymývání chemikálií a z toho vyplývajícího zatížení životního prostředí.

 

2. Minerální charakter

Weber.pas AquaBalance má zdokonalenou formulaci s výraznějším minerálním charakterem a vyznačuje se výbornou zpracovatelností.

 

3. Složka s hydrofilním účinkem

Inteligentní regulace povrchové vlhkosti bez vymývatelné tenké vrstvy biocidního konzervačního prostředku má také estetickou výhodu. Neboť fyzikální princip působení kapilárního přijímání a uvolňování vlhkosti se nemění ani po letech. Funguje od prvního dne po celou dobu životnosti fasády. Budovy, které mají na fasádě materiál weber.pas aquaBalance, mají tak hezký vzhled po delší dobu.

 

Hydrofobní: hydro-phob [vody se bojící nebo vodu nesnášející; řecky hydros „voda“ a phobos „strach“] označuje látku, která odpuzuje vodu. Fasádní omítky a barvy se označují jako hydrofobní, pokud přijímají jen velmi málo vody, která se dále shromažďuje na povrchu.

Hydrofilní: hydro-phil [schopný vázat vodu nebo se v ní rozpouštět; řecky hydros „voda“ a philia „láska“] označuje látku, která silně interaguje s vodou­. Fasádní omítky a barvy se označují za hydrofilní, pokud krátce přijmou vodu a zvlášť rychle ji předávají do atmosféry.

Stavebními úpravami proti napadení řasami:

 • Dostatečné přesahy střechy
 • Funkční horizontální krytiny
 • Vhodné odkapávací hrany
 • Opatření k odvádění vody
 • Dostatečné dimenzování oblastí se stříkající vodou

 

Autor: Ing. Stanislav Bárta, divize WEBER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.