Menu

Vyhledávání

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
léto a s ním i čas prázdnin a dovolených je neúprosně za námi. Naše redakce pro Vás během léta připravila nové číslo časopisu, ve kterém naleznete plno užitečných rad a návodů, jak spravovat a vylepšit kvalitu vašeho bydlení.

Od ledna je v účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Mnohé z nás tedy čeká sladění těchto nových norem se stanovami. Chtěl bych doporučit, abychom tento úkon nedělali na poslední chvíli a abychom tento proces nechápali jako nutné zlo, ale jako možnost upravit si pravidla tak, aby nám byla v naší práci co nejprospěšnější (pochopitelně v souladu se zákony). A věřte, dá se toho dosáhnout.

Petr Němec

Další velký úkol nás jistě čeká v oblasti energetiky. Do konce roku by měly mít Průkaz energetické náročnostibudovy stavby, které mají vztažnou energetickou plochu větší než 1.500m2. Jistě velká část z našich domů. Ani ostatním budovám se tento dokument nevyhne, pouze mají více času. I v tomto případě nevytvářejme dokument pro dokument, snažme se z těchto vynaložených prostředků získat informace o technickém stavu budovy a díku tomu i o tom, jak v technické správě budovy pokračovat v budoucnu.

Velkým pomocníkem v zjištění technického stavu budovy, ale také kvalitě odvedené práce, je nám termovizní snímkování. Služba, která se velmi rychle rozšiřuje. Toto masivní rozšíření vede k velkému tlaku na cenu. Bohužel v mnohých případech negativně, a tak se často setkáváme s tím, že máme pěkné snímky. Ty však mají malou vypovídající hodnotu, obzvláště pokud jsou digitálně upravovány. Nezapomínejme na to, že pokud chceme dosáhnout kvalitních výsledků, tak bez samotné kvality se to neobejde!

Dům se však neskládá pouze z energetických prvků, ale je také tvořen obrovským souborem ostatních technických záležitostí, na které nesmíme zapomínat.

Vše, co jsem popsal, spojuje jedno. Jsou to lidé, kteří v domě žijí, kteří by měli pochopit, že dům není pouze byt, ale vše okolo něj. I o toto je nutné se starat. A abychom se mohli starat, musíme se zajímat. Pokud se zajímáme, potřebujeme také spolehlivý zdroj informací. V letošním roce se jednoznačně ukazuje, že mezi takovýto zdroj může patřit domovní internetová nástěnka. Nástěnka zřízená s cílem zvýšit komunikaci v domě, informovanost obyvatel, a tak napomoci budovat dobré sousedské vztahy. A věřte mi, dobré vztahy jsou na tom obdobně jako sůl ve známé pohádce.

I v následujícím období je tady naše sdružení Pro náš dům, které je připraveno pomáhat, předávat informace, radit...

Všem přeji, ať soli mezilidských vztahů jenom přibývá, a abychom pro Vás byli i nadále v této oblasti bezednou slánkou inspirace.

 

Ing. Petr Němec

ředitel sdružení