Menu

Vyhledávání

Nutnost optimalizace otopných soustav po revitalizaci objektu

Komplexní řešení pro úsporu energií Techem

Z minulosti známe řadu opatření, jejichž realizací lze dosáhnout značných úspor v nákladech na energie. Nejčastěji se jedná o instalaci přístrojů pro registraci a měření spotřeby tepla a vody (rozdělovačů topných nákladů, měřičů tepla a bytových vodoměrů), osazení termostatických ventilů s hydraulickým vyvážením otopné soustavy, regulaci a měření SV a TV a v neposlední řadě kompletní revitalizace objektu (zateplení, výměna oken, atp.).

 

Záměrně říkáme v „neposlední řadě“, protože po realizaci výše uvedených opatření vzniká zejména u vytápění nutnost revize parametrů dodávky a regulace. Revitalizací domů dochází k výraznému snížení tepelných ztrát, čímž je stávající otopná soustava zpravidla silně předimenzována a nadzásobena a to zejména u domů s dálkovým vytápěním bez lokální regulace teploty přívodu (někdy až o 50 %). Pokud se k tomu přidají neduhy z minulosti v oblasti neodborně instalovaných nebo nekvalitních termostatických ventilů, mnohdy instalovaných výměnou „kus za kus“ bez projektové dokumentace a následného vyregulování hydrauliky, nekvalitní nebo dokonce chybějící izolace rozvodů, neodborné zásahy třetích stran do stávající regulace je výsledek očekávaných úspor z revitalizace dle energetických auditů a projektů mnohdy velmi nepříjemným překvapením.

Zejména samostatní vlastníci domů (SVJ a malá BD) zpravidla ani netuší, že je potřeba v souvislosti s revitalizací domů řešit také následné kroky. Dodavatel tepla by měl přizpůsobit vytápění modernizovanému objektu a tím zamezit plýtvání tepelnou energií i vašimi penězi. Praxe je však bohužel značně odlišná - většina dodavatelů tepla tuto novou potřebu nereflektuje, neboť v jejich zájmu je teplo vyrábět, dodávat a prodávat, a to pochopitelně v nejvyšší možné míře. Kromě ryze ekonomických důvodů však existují i technické důvody pro nadbytečnou dodávku tepelné energie; některé objekty jsou často značně přetápěny jen z důvodu, aby dodavatel tepla uspokojil nároky na dodávku tepelné energie pro vzdálenější odběratele, kteří navíc nemají své objekty revitalizovány. Potom se parametry dodávky tepla řídí těmito „nejslabšími články“ distribuční linie.

V zájmu majitele objektu či jeho správce, ale především v zájmu konečných spotřebitelů, je odebrat přesně tolik tepla, kolik objekt potřebuje pro dosažení požadované teplené pohody, a pochopitelně i pro respektování spotřebních limitů, které od počátku letošního roku aktualizuje novela zákona o hospodaření energií, zákon č. 318/2012 Sb., a to zejména v článku I., § 7, odst. 4, písmeno c.

Společnost Techem, jako největší poskytoval služeb pro registraci, měření a rozúčtování energií od svého vzniku také aktivně zajišťuje jejich regulaci a optimalizaci. Správci a majitelé bytových domů využívají odborného poradenství Techem s komplexním řešením, které neduhy současných systémů řeší s úsporou až 20 % tepelné energie pro vytápění. Jde o soubor komplexních opatření a doporučení s největším důrazem na individuální ekvitermní regulaci domu resp. teploty přívodu kombinovanou s dynamickým regulačním systémem adapterm. Zařízení adapterm současně zákazníci využívají pro přístupu do Portálu Techem  (Techem Smart Systém) s přípravou pro splnění předpokladů energetické směrnice EED. Zákazníkovi tak vzniká další úspora nákladů, protože většina ostatních online systémů jsou pouze nákladem odběratele, ale Techem adapterm dokáže zajistit návratnost celé investice a to ve velmi krátké době.

                                                                                                                            

S řešením TECHEM získáte:

 

  • posouzení, projekt a realizaci úsporných opatření pro konkrétní objekt,
  • zamezením přetápění objektu uspoříte náklady na jeho vytápění – garance úspor a návratnosti,
  • stabilizujete hydraulické poměry v soustavě, snížíte hlučnost a úroveň zavzdušnění,
  • možnost revitalizace termostatických ventilů a vyvážení vnitřních rozvodů,
  • prodloužíte životnost rozvodů a armatur snížením dilatačního a teplotního namáhání,
  • získáte ukazatele hodnot odečtů v jednotlivých bytech – online – Techem Portál, archiv rozúčtování energií,
  • systém je kompatibilní se směrnicí o energetické účinnosti EED (2012/27/EU),
  • úspora nákladů v budoucnu – u systému adapterm nejsou nutné další investice do zařízení pro online data.

 

S řešením Techem snížíte své náklady na nezbytné minimum a umožníte díky inteligentní regulaci podstatně zrychlit návratnost finančních prostředků, které jste do revitalizace vašeho objektu investovali.

 

Autor:

Petr Šmídl, Ing. Jiří Zerzaň

Techem, spol. s r. o.             

www.techem.cz