Menu

Vyhledávání

Obyvatele bytových domů trápí zateplení, okna a výtahy – s rekonstrukcí neotálejte!

Bytový fond v České republice sice velikostí odpovídá evropskému standardu, oproti stavu našich sousedů je však značně zastaralý. A to i přes to, že bytová družstva a společenství vlastníků jednotek již vložila do jeho renovace nemalé částky.

 

Renovace rovná se snížení nákladů na energie

V bytovém domě žije 57 % české populace. Přibližně 25 % z toho bydlí v cihlových domech
a zbytek, tedy 32 %, připadá na domy panelové. Právě ty se nacházejí často ve velmi špatném technickém stavu. Protože je bytový fond zanedbaný nejen z hlediska stavebního, ale i energetického, platí lidé mnohdy vysoké částky za energie. V takovém případě přichází na řadu kompletní zateplení a výměna oken. Jednoznačným přínosem rekonstrukce je úspora nákladů na vytápění a celkové snížení energetické náročnosti domu. Pro jednotlivé majitele nebo uživatele bytů to znamená často dost výraznou úsporu v rodinném rozpočtu.

 

Stav výtahů

Spousta bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ) musí řešit nejen zateplení a nová okna, ale také opravu či výměnu výtahu. Většina výtahů byla totiž v České republice instalována před rokem 1993 a jejich současný stav neodpovídá evropské normě ČSN EN 81-80 z roku 2004. Ta má v České republice pouze doporučující charakter a není tedy závaznou právní normou jako v jiných zemích. Pokud by se ale ve výtahu, u kterého byla zjištěna závada, porucha či stav ohrožující jeho uživatele, někdo zranil nebo dokonce zabil, veškerou odpovědnost ponese majitel budovy. Výtahy, které mají takové provozní nedostatky, že mohou ohrozit bezpečnost přepravovaných osob, by měly být tedy co nejdříve vyměněny.

 

Jak financovat opravy?

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek dva speciální produkty, které jsou ideální cestou, jak financovat potřebné úpravy bytových domů. Jde o úvěry KREDIT a KREDIT PLUS. KREDIT je úvěr hypotečního typu, u kterého lze na splátku využít až 90 % prostředků z fondu oprav a splatnost je možné rozložit až na 25 let. Výhodou úvěru KREDIT PLUS je úroková sazba s fixací až na 20 let. Úvěr
u Raiffeisen stavební spořitelny mohou získat i nově vzniklá BD či SVJ.

 

Kde hledat informace

Bližší podrobnosti o úvěrech Raiffeisen stavební spořitelny naleznete na www.rsts.cz. Nebo se obraťte přímo na finanční poradce ve svém okolí:

 

Mgr. Petra Blažková

Telefon: 567 322 082

E-mail: PBlazkova@obchod.rsts.cz

 

Jitka Bradáčová

Telefon: 723 506 847

E-mail: JBradacova@obchod.rsts.cz