Menu

Vyhledávání

Revitalizace či instalace zdroje tepla v bytovém domě

Náklady na teplo a teplou vodu v bytovém domě představují nemalou položku pro jeho obyvatele. Při rozhodování, jak tyto náklady snížit, se nabízí několik možností, které je třeba pečlivě zvážit.

Jednodušší situace je v případe již existující kotelny v bytovém domě. Často se v ní objevují zastaralé technologie s nízkým využitím tepla při spalování paliva v konvenčních kotlích, k tomu vysoké ztráty tepla ve špatně izolovaných kotlích, ohřívačích vody a současně v rozvodech vytápění a teplé vody.

Při rozhodování o výměně technologií by neměla být rozhodující ještě přijatelná spolehlivost zařízení s občasnými opravami udržujícími je v činnosti. Podstatné jsou vysoké provozní náklady způsobené nadměrnou spotřebou paliva, které se dají díky moderním kotlům doplněným o solární ohřev pitné vody radikálně snížit. Jednoznačnou volbou jsou zde moderní kondenzační kotle, které z principu činnosti šetří kolem 15 % paliva, ovšem při náhradě starých nehospodárných kotlů může tato úspora dosáhnout 40 až 50 %. Návratnost takové investice je pouze několik let. Navíc od září 2015 vstupuje v platnost nová směrnice EU o ekodesignu (ERP), která do budoucnosti neumožní instalaci konvenčních, nekondenzačních kotlů.

Dalším zdrojem úspory paliva jsou solární systémy pro ohřev pitné vody. Bytové domy poskytují velmi často dobré podmínky pro instalaci solárních kolektorů na plochou střechu s optimální orientací jižním směrem a dostatečným prostorem k umístění přiměřené kolektorové plochy. Pri řádně navrženém systému dokáže solární systém pokrýt až 60 % roční spotřeby teplé vody v domě. Bytové domy přitom mají poměrně rovnoměrnou spotřebu teplé vody během celého roku na rozdíl od rodinných domů, kde např. během letní dovolené dochází k nevyužití části získaného solárního tepla. V bytových domech to přináší vyšší účinnost zařízení a hospodárnost provozu. Návratnost investice do solárního systému je sice během na delší trať, ovšem při životnosti zařízení minimálně 25 let a při nevyhnutelném nárůstu cen energií v budoucnosti je jeho energetický, ekologický, ale i finanční přínos nezpochybnitelný.

Systémová řešení, která nabízíme pro bytové domy

Při rekonstrukci staré kotelny nebývá problém s prostorem, protože klasické stacionární kotle střední velikosti se dají nahradit kaskádou nástěnných kondenzačních kotlů. Nejčastěji se používá dvojice nebo trojice kotlů, aby byla zabezpečena záloha výkonu při výpadku některého z kotlů. V menších bytových domech vystačíme s typovou řadou Wolf CGB-35/ -50, čtveřice těchto kotlů s celkovým výkonem do 200 kW pokryje potřebu tepla v bytovce s počtem do 40 až 50 bytů. Výkonnější sestavu umožňuje náš největší nástěnný kotel CGB-75/-100, který při velmi kompaktní kaskádě 4 jednotek poskytuje tepelný výkon přibližně pro 100 bytů.

Pro větší objekty jsou k dispozici stacionární kondenzační kotle Wolf typu MGK s výkonem do 300 kW v 5 výkonových kategoriích. Tyto kotle jsou mimo jiné typické minimálními prostorovými nároky, dají se instalovat v řadě, umístěné zcela u stěny nebo ve dvojicích, zády těsně k sobě. Velmi malé rozměry těchto kotlů umožňují článková kotlová tělesa ze slitiny hliníku a křemíku, která díky vynikající tepelné vodivosti přenáší vysoké výkony i při velmi malém objemu vody v kotli. Kompaktní rozměry ulehčují transport kotle i přes stísněné prostory rekonstruovaných domů. Nejsilnějším kalibrem, například i do kotelen pro soustavu více propojených bytových domů, jsou kondenzační kotle typové řady MGK-2 se skutečně úctyhodným výkonem do 630 kW.

Všechny uvedené kotle mají zabudovaný nízkoemisní hořák, který nezatěžuje stavbu nadměrným hlukem, proto nejsou potřebné žádné protihlukové kryty nebo dodatečné odhlučnění kotelen. V každém případě je třeba počítat s přestavbou systému pro odvod spalin, který musí odolávat agresivnímu kondenzátu vytvářejícímu se ze spalin po celé délce spalinovodu. Velmi často se dá do stávajících průduchů ve stavbě zabudovat nové plastové potrubí odolávající chemickému působení kondenzátu a současně teplotě spalin, která je ovšem ve srovnání s původními kotli výrazně nižší.

Solární systémy Wolf s plochými kolektory, vyvíjenými i vyráběnými společností Wolf, jsou vhodným doplňkem zdrojů tepla v bytových domech. Špičkový kolektor Wolf typu TopSon má výhodné parametry při sestavování vícepočetných kolektorových polí, protože hydraulický odpor paralelně zapojené sestavy kolektorů se při zvyšování jejich počtu prakticky nemění. V porovnání s běžnými solárními kolektory mu postačuje pouze třetinový průtok solární kapaliny, čímž se zmenšují dimenze potrubního systému, objem solární kapaliny a také práce solárního čerpadla s dopadem na úsporu elektrické energie. Kolektor má horní i dolní připojení, proto při zapaření kolektorového pole např. při výpadku elektrické sítě vzniká v kolektoru podstatně méně vodní páry. To umožňuje vytlačení solární kapaliny vodní párou vznikající v kolektoru přes spodní přípojku do expanzní nádoby. Zmírňuje se tím poškozování solární kapaliny zapříčiněné vypařením vody ze směsi s glykolem. Instalované solární systémy s několika desítkami kolektorů Wolf na střeše prověřily v reálných podmínkach spolehlivost zařízení i ve větších dimenzích. Kromě kolektorů nabízíme kompletní příslušenství solárního okruhu, regulaci i ohřívače vody s objemy potřebnými pro větší solární výkony.

V již existující kotelně je třeba počítat s nezbytnou výměnou zastaralého řídícího systému. Dnešní moderní mikroprocesorové regulátory řídí zdroje tepla optimálně a maximalizují tím přínosy nové kondenzační technologie. Uživatelsky se dají naprogramovat tak, aby bylo dosaženo co nejvyšších úspor paliva a aby se přitom zachoval komfort vnitřního prostředí obyvatelů domu. Regulační systém Wolf WRS je stavebnicový, velmi variabilní a přizpůsobivý soubor více regulátorů s různým určením, pomocí kterého se dá prakticky „ušít na míru“ řídící systém podle zadaných požadavků. Přitom není vyloučena spolupráce s nadřízeným řídícím systémem, který je již v budově případně nainstalovaný.

V nově budovaných bytových domech je řešení moderní kotelny jednodušší, protože se dají předem naprojektovat a také realizovat navzájem sladěné podsystémy zdrojů tepla, teplé vody, vytápění či regulace. Vždy je výhodou jednotná technologie, která dává uživateli záruku harmonicky pracujícího zařízení, bez rizika nevyužívání jeho předností vznikajícího nesprávnym sestavením nebo nekompatibilitou prvků, třeba i progresivních.

 

Kontakt:

Wolf Česká republika s.r.o.

Rybnická 92

634 00  Brno

Česká republika

tel.: +420 547 429 311

e-mail: info@wolfcr.cz