Menu

Vyhledávání

Systém řízeného větrání s rekuperací pro bytové domy

Všechny typy objektů, které jsou dnes rekonstruovány, nebo stavěny s důrazem na co nejnižší spotřebu energií, jsou vystaveny nutnosti řízeného větrání. Systémové řešení ATREA přináší komplexní a technicky propracované řešení. Systém řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla je založen na principu distribuci vzduchu z větší centrální jednotky, pro více bytů, a následné regulaci pomocí bytových regulátorů. Tímto způsobem je zajištěna hygienická výměna vzduchu, úspory energií při vytápění a zajištěno zdravějšího vnitřního mikroklimatu.

 Uživatelé každého bytu si nezávisle regulují výkon větrání vlastního bytu. Řízení je provedeno manuálně nebo plně automaticky např. podle koncentrace CO2 uvnitř bytu. Tím je zajištěn maximální komfort pro uživatele a maximální možná úspora energií. Systém je složen ze dvou hlavních prvků:

Centrální jednotka

  • Automaticky upravuje výkon dle požadavků regulačních boxů
  • Možnost dálkové správy přes internet
  • Rekuperace odpadního tepla, filtrace a dohřev vzduchu

 

VAV regulátor průtoku

  • Nastavuje výkon větrání v bytě/třídě/kanceláři dle požadavku uživatelů
  • Široká možnost ovládání vč. správy přes internet
  • Není vyžadována žádná další údržba uživatelem
  • Bez nutnosti zajišťování kontrol v bytě
  • Automatický nebo manuální provoz

 

Výhody systému ATREA

SPOŘÍ energii zpětným získáváním tepla s účinností 85–92 %.

CHRÁNÍ interiér před prachem, znečištěním pylem a hlukem z venkovního prostředí.

ODVÁDÍ vnitřní vzduch včetně pachů a nadměrné vlhkosti.

SNIŽUJE riziko kondenzací vlhkosti bytech a vzniku plísní.

ZAJIŠŤUJE hygienickou výměnu vzduchu dle individuálních požadavků.

 

Kontakt:

ATREA s. r. o.
Československé armády 32
466 05  Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 483 368 111
E-mail: rd@atrea.cz
www.atrea.cz