Menu

Vyhledávání

Tepelná čerpadla pro bytové domy

Čím dál více lidí trápí vysoké náklady spojené s vytápěním bytu. Bytové domy disponují oproti rodinným domům několika zásadními odlišnostmi. Jedná se především o větší celkovou tepelnou ztrátu objektů, ale i o omezené možnosti výstavby kotelny ve stávajících prostorách. Nezřídka jsou to i problémy s osazením příslušenství nutného k chodu tepelného čerpadla v blízkém okolí domu.

V drtivé většině bytových domů se setkáváme s centralizovaným zásobováním tepla (CZT), které se mnohdy ohřívá odpadním teplem z továren apod. Lze tedy předpokládat nižší cenu za jednotku tepla, než by poskytla jiná varianta vytápění. Doba, kdy centralizované zásobování teplem vznikalo, bylo efektivním a levným řešením spotřeby tepla. V současnosti však lidé, kteří bydlí v objektu vytápěným prostřednictvím CZT mají možnost nahradit tento stále dražší systém vytápění tepelným čerpadlem. Proč právě tepelné čerpadlo? Lidé, kteří bydlí v domech, vytápěných pomocí CZT nemají jinou možnost, než tento zdroj využívat. Tohoto faktu jsou si vědomi obchodnící, kteří jsou spojeni s firmami zajišťujícími přísun tepla do objektu. Stále častějším jevem je pak enormní nárůst ceny za vytápění bytové jednotky. Vývoj technologie však pokročil natolik, že existují efektivní varianty vytápění objektu. Tento trend se nejdříve projevil u rodinných domů, nyní se konečně dostává i na bytové domy.

Nahrazovat systém centrálního zásobování teplem z tepelného čerpadla bylo v minulosti mnohdy spojené s legislativními problémy. Naštěstí již existují postupy, jak tyto problémy vyřešit. Tepelná čerpadla jsou totiž v současnosti jedinou dostupnou možností, jak snížit náklady na vytápění bytových domů.

Firma AISECO, s.r.o. je zřizovatelem škály moderních technologií zajišťujích levnější náklady na vytápění. Hlavním produktem jsou tepelná čerpadla pro ohřev TUV a topení, s doplňky technologií s přímým solárním ohřevem vody, nebo fotovoltaickými elektrárnami.

Nyní je soustředěna pozornost na maximální zateplení domu, opravy a revitalizace objektů modernizace interiérů, ale zapomíná se především na to, že vynaložené prostředky na ohřev TUV a topení v objektech jsou peníze, jež se počítají do spotřeby. Proto je třeba, aby tato částka vynaložená na ohřev a TUV byla co nejnižší.

Tepelné čerpadlo jako zdroj úspory nákladů

Tepelná čerpadla řady AISECO ACT vyráběná pro bytové domy již sdružují tyto možnosti maximální úspory provozních nákladů ohřevu TUV a topení a to v kombinaci se špičkovým řízením celého systému. Prvky v řízení jsou dálková správa tepelného čerpadla s grafickým panelem a přístupem pro zákazníka. Informace, které zařízení generuje, jsou využívána pro optimalizaci chodu tepleného čerpadla a rovněž na hlídání provozních nákladů pro zákazníka, čímž jsou ušetřeny další provozní náklady. Důležitým prvkem pro instalaci je perfektní kalkulace současné spotřeby v kombinaci se zateplením budovy a výpočtem tepelných ztrát. Je třeba rozlišit, zda se jedná o novostavbu nebo o rekonstruovaný objekt, bytový dům nebo technologický provoz, především proto, že v nových objektech lze realizovat topnou soustavu podlahovým vytápěním na míru, kdy tepelný zdroj může použít topnou vodu o nízké teplotě cca do 35°C. Jde-li o budovu revitalizovanou s již instalovaným systémem otopných prvků a vyšším tepelným spádem 60°C, bez výrazného zvýšení spotřeby lze umístit tepelné čerpadlo jak pro ohřev, tak i pro výrobu TUV, zejména je-li budova dobře tepelně izolována. Právě díky tomu, lze do takto revitalizovaného domu umístit tepelné čerpadlo a tím ještě více snížit spotřebu oproti konvenčním metodám vytápění a ohřevu TUV.

Přestože je potřeba tepla na 1m2 je u rekonstruovaných bytových domů nízká, dle zkušenosti přibližně cca 50kWh/m2, je celková spotřeba tepla i po zateplení v celkovém součtu celé vytápěné plochy stále vysoká. Použití tepelného čerpadla je proto velmi atraktivní variantou. Samozřejmostí je napojení i ohřevu teplé užitkové vody (TUV), která se dle našich zkušeností v provozu běžného zatepleného bytového domu pohybuje mezi 30- 40 procenty spotřeby tepla.

Novela zákona o emisích s účinností od r. 2016

Jde-li o změnu distributora TUV a topení od lokální kotelny, či distributora centrálního tepla, liší se návratnost celé investice a to především v souvislosti s typem média, kterým CZT či lokální kotelna topí. Od roku 2016 nastane další významná  změna a to, že vstoupí v platnost novela zákona o emisích, kdy budou centrální dodavatelé tepla nuceni k vysokým investicím do čistého provozu kotelen. Tato investice se samozřejmě promítne do zvýšení cen tepla.

Cílem je předejít těmto vysokým nákladům pomocí instalace tepelného čerpadla na míru každému uživateli (bytovému domu) a s novým, zcela převratným nadčasovým řízením, ušetřit tyto drahé zkušenosti. Provozovatelé CZT samozřejmě takové osamostatnění a odpojení budov od jejich sítě neradi vidí, přicházejí tím o zisk. V mnohých případech je díky nepříznivé situaci s uhlím, plynem, a často i díky špatnému technickému stavu izolací a rozvodů CZT, 1GJ prodáván za 560 až  700 korun. Pomocí tepelného čerpadla jej však můžete vyrobit reálně za 280 korun. A TO JE ZÁSADNÍ ROZDÍL.

 

V dnešní době společnost AISECO nabízí tři základní varianty jak takový zdroj pro bytové domy pořídit.

  1. Přímá investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí. Toto je pro obyvatele domu nejefektivnější z globálního pohledu, ale ne vždy je tato cesta reálná. Například proto, že veškeré finanční prostředky (třeba i z úvěru) byly spotřebovány na rekonstrukci objektu.
  2. Částečná investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí jen částečně a poté technologii splácí a po určité době ji zcela odkoupí od provozovatele.
  3. Nulová investice, tj. technologie vytápění je instalována zcela zdarma a je vlastníkům bytových jednotek účtováno teplo s garancí nižší ceny tepla za GJ, než jaká by byla účtována za původních podmínek. Po sjednané době bude tepelné čerpadlo předáno vlastníkovi zdarma.

 

Užití v praxi

Jako příklad instalace tepelného čerpadla pro bytový dům mohu uvést konkrétní instalaci na BD v Milevsku, kde byly instalovány dvě jednotky o výkonu 35 kW se třemi 600litrovými zásobníky vody pro 48 bytů. Všechny technologie se vešly do nevyužívaného prostoru staré prádelny a sušárny 18m2 a ventilace byla vyvedena na boční fasádu a osazena protihlukovou žaluzií, přičemž měřená hlučnost v denní a noční světle za venkovní žaluzií nepřesáhla hlučnost 38dB. Celý systém je napojen na PC modul a ovládán dálkově se správou dat spol. AISECO. Návratnost této realizace je počítána na 72-96 měsíců při dnešních cenách energií.

Všechny instalace tepelných čerpadel jsou závislé na správné regulaci především pro kvalitu a správnost provozu. Systém, dálková zpráva i automatická analýza provozních nákladů, kterými je lokalizován provoz tepelného čerpadla a jeho průběh a chybové hlášení. Na základě těchto dat je spol. AISECO schopna upravit i provozní křivky, optimalizovat provoz a v případě chybového hlášení předejít výpadku a poruchám celého zařízení a to především s důrazem na správné hospodaření s teplem. Rovněž náš systém zajišťuje informace o připadných výkyvech či výpadku tepelného čerpadla. Neustálý servisní dohled zajistí opravu nebo optimalizaci provozu v jakoukoliv dobu. Díky tomu, že máme informaci o výpadku takřka okamžitě, náš nepřetržitý servis vždy zasáhne v jakoukoliv denní či noční dobu. Pomocí našeho systému může na dálku analyzovat stav, identifikovat výpadek a rychle uvést zařízení do běžného provozního stavu. V takových případech se náš klient o výpadku dozví až prostřednictvím zprávy. Oproti jiným systémům u nás odpadají nákladné roční revize na bezpečnost komínů, provozů plynových spotřebičů, zplodin a ostatních provozních nákladů. Životnost tepelného čerpadla je minimálně 30 let.

Výhody tepelných čerpadel:

  • chod bez emisí
  • bezpečný provoz
  • minimální nároky na revizní náklady
  • minimální nároky na místo

 

Kontakt:

Aiseco s.r.o.

Vinohradská 74

618 00 Brno-Černovice

Tel.: 733 125 180

obchod@aiseco.cz