Menu

Vyhledávání

Úrokové sazby jsou na historickém minimu

Toto konstatování asi nepotěší ty, kteří hledají, jak své naspořené peníze nějak slušně zhodnotit. Naopak je výbornou zprávou pro ty, kteří zvažují čerpání úvěru neboť pro jeho využití ještě nebyla vhodnější doba. Zejména to platí pro vlastníky bytových domů, kteří plánují opravu či rekonstrukci své nemovitosti a výše úrokových sazeb je v minulosti odrazovala od krytí nákladů takové investice úvěrovými prostředky. Pro odpověď na otázku proč jsou v současné době úrokové sazby tak nízko, jak dlouho tento stav může vydržet a jak na cenu úvěrů reagují klienti z řad bytových družstev a SVJ jsme se vypravili do banky, která poskytla více než třetinu všech úvěrů určených na revitalizace bytových domů v jejich vlastnictví a která má s úvěrováním těchto klientů dlouholeté zkušenosti. Na naše otázky nám odpověděl ing. Ladislav Koucký, manažer pro obsluhu bytových družstev a SVJ z ČSOB.

Co ovlivnilo stávající rekordně nízkou úroveň úrokových sazeb z úvěrů a jak dlouho může takový stav trvat?

Na výši bankami uplatňovaných úrokových sazeb má vliv řada faktorů. Tím zásadním však je zejména stávající cena peněz na mezibankovním trhu, do které se přímo promítá v současné době uplatňovaná finanční a měnová politika České národní banky. Pokud ČNB drží základní úrokové sazby na nízké úrovni, je to pro trh signál, který má formou zlevnění úvěrových zdrojů pomoci zvýšit poptávku po investicích. Pokud budeme mluvit konkrétně o úrokových sazbách pro úvěrování klientů typu bytové družstvo nebo SVJ, pak na jejich stávající nízké úrovni mají podíl i dva další faktory. Prvním je konkurenční boj mezi bankami o tyto klienty, který je nutí minimalizovat jimi uplatňované marže a druhým je velmi nízká rizikovost těchto úvěrů. V současné době se všechny tyto tři faktory protnuly a výsledkem tak je stav, kdy úrokové sazby na celou dobu splatnosti úvěru nyní nedosahují ani 3% a při fixaci na 5 let se pohybují dokonce pod úrovní 2,5% - a to i u úvěrů se splatností 15 až 20 let. Dle názoru renomovaných finančních analytiků by tato úroveň mohla vydržet až do konce letošního roku. To je dobrá zpráva pro ty zástupce družstev a SVJ, kteří investici do svého domu teprve připravují a s její realizací uvažují až v druhé půlce tohoto roku. Naopak další odkládání oprav by se již vyplatit nemuselo, protože jakýkoliv státní dotační program je v nedohlednu, sazby již nemají kam klesat a v příštím roce by mohlo naopak dojít k jejich postupnému růstu.

To jsou opravdu nízké úrokové sazby, ale jak pociťujete konkurenci úrokově zvýhodněných úvěrů od Státního fondu rozvoje bydlení, nabízených v rámci programů Panel 2013+ a JESSICA?

Je sice pravdou, že úvěry od SFRB nabízejí ještě o něco nižší úrokové sazby než je tomu obecně u úvěrů od komerčních bank, ale já osobně v nich přímou konkurenci nevidím          a spíše je považuji za vhodný doplněk do nabídky, ze které si bytová družstva a SVJ mohou vybírat. Zdůvodnění je jednoduché – úvěry z programu JESSICA lze využít pouze ve vybraných lokalitách 41 měst a stejně jako u úvěrů z Programu Panel 2013+, musí realizovaná investice splňovat určité předem dané podmínky na komplexnost prováděné opravy. Navíc žádost o úvěr z těchto programů je spojena s vyšší administrativní náročností než je požadováno u bank, což řadu klientů odrazuje. Proto nabídku úvěrů z programů Panel a JESSICA vnímám spíše jako alternativu k úvěrům nabízeným bankami, které lze jednoduše použít kdekoliv a v podstatě na jakýkoliv účel. Svůj názor mohu opřít o konkrétní čísla – zatímco za první čtyři měsíce tohoto roku byly z programu Panel 2013+ reálně poskytnuty úvěry v objemu 127 mil. Kč a z programu JESSICA v objemu 15 mil. Kč, pak jen ČSOB poskytla za stejnou dobu bytovým družstvům a SVJ nové úvěry v objemu přesahujícím 1 miliardu korun.

ČSOB v letošním roce jako první banka v ČR nabízí plošně možnost získat úvěr zcela bez poplatku za vedení úvěrového účtu. Jaký je zájem klientů o tuto nabídku?

Ano, je pravdou, že od března 2014 nabízí ČSOB možnost získat tzv. vztahový bonus, což obnáší poskytnutí úvěru bez předmětného poplatku. Jak už napovídá název bonusu, banka tím sleduje primárně navázání dlouhodobého vztahu se svými klienty. Podmínkou pro získání tohoto bonusu je, že bytové družstvo či SVJ si zafixuje úrokovou sazbu na dobu minimálně 10 let a současně povede celý svůj platební styk přes účet u ČSOB. ČSOB se tímto způsobem snaží vybídnout klienty k tomu, aby využili stávající rekordně nízké úrovně úrokových sazeb a zafixovali si ji na co nejdelší období. Takový stav jak pak přínosem pro obě strany. Klient má jistotu, že po celou dobu fixace úrokové sazby se nezmění výše jeho měsíční anuitní splátky a on tudíž nebude v této době nucen navyšovat stávající příděl do fondu oprav. Rovněž pro banku je takový stav výhodný – pokud je klient schopen nyní úvěr bez problémů splácet a výše splátky se díky neměnnosti úrokové sazby do budoucna nezmění, tak lze předpokládat, že do problémů by se neměl dostat ani v budoucnu. Přestože předmětný benefit nabízíme teprve dva měsíce tak musím potvrdit, že více jak 80% nových úvěrů bylo poskytnuto se vztahovým bonusem. Klienti, kteří mají splatnost úvěru 20 let tak     za tuto dobu ušetří na poplatcích 60 tisíc korun – a to už je znát!

 

Kontakt:

Ing. Ladislav Koucký

E-mail: lkoucky@csob.cz

ČSOB, a. s.

www.csob.cz