Menu

Vyhledávání

Odhlučněná domovní kanalizace Raupiano

Původní rozvody vody i kanalizace v bytových i panelových domech byly zhotovovány z materiálů
s omezenou životností. Netěsnost, zatékání, rušivé zvuky a často i možné ohrožení obyvatel a jejich majetku - to jsou důsledky havarijního a špatného stavu kanalizačních rozvodů a rozvodů pitné vody v starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají v čase do budoucna. Obzvlášť unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynového potrubí představují bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit většina společenstev vlastníků, či bytových družstev.

 

 

Odhlučněná kanalizace Raupiano Plus

Kanalizační potrubí se v panelových bytových domech starších 30 let dostávají na hranici své životnosti. Poruchy, jako například netěsnosti, zápach a korozí ohrožené potrubí vody a plynu, představují ohrožení majetku a bezpečnosti obyvatel. Výměna je nutná.

 

Proč právě Raupiano?

Podle průzkumů uskutečněných v zemích Evropské unie je právě hluk jednou z hlavních příčin nespokojenosti s vlastním bydlením. Jedním z nejvýraznějších zdrojů hluku je přitom sanitární zařízení
s příslušným odpadním potrubím z azbestocementu nebo PVC.
Nejčastějším místem vzniku hluku v rámci vnitřní kanalizace jsou hlavní stoupací potrubí, která ruší více uživatelů bytových domů zároveň. Mnozí z nás tuto situaci pociťují denně na vlastní kůži. Navíc staré potrubí z azbestocementu, vzhledem ke své vysoké hmotnosti, nevykazuje až tak špatné akustické vlastnosti. Běžné potrubí z plastu (polypropylen nebo PVC) je na tom výrazně hůře. Bylo by proto hříchem při rekonstrukci nahradit staré potrubí novým s ještě horšími vlastnostmi.
Systém RAUPIANO PLUS splňuje ty nejvyšší požadavky na zvukovou izolaci a zabraňuje rozsáhlému šíření hluku vytvářeného průtokem odpadní vody v potrubí:

  • vyhovuje požadavkům na hlukový útlum dle DIN 4109 (30dB(A)) a splňuje i přísnější požadavky VDI-směrnice 4100 (20 dB(A))
  • spoje jsou těsné do vnitřního přetlaku vody do 0,5 baru (5 m sloupce vody)
  • trubky a tvarovky vydrží teplotu vody až do 95°C (krátkodobě),
  • je vysoce těsný s dlouhou životností
  • montáž potrubí je jednoduchá – bez lepení, zápachu či špíny, jen zasouváním hrdel s těsněním.

Šachty jsou nejrychlejší cestou šíření plamene a podceněním požárního rizika riskujete život vlastní, svých blízkých i obyvatelů celého domu. Pro vysokou bezpečnost je systém doplněn o:
RAUPIANO PLUS protipožární manžety o rozměrech DN 50 do DN 200, které lze instalovat flexibilně
na stěnu a strop nebo je lze zabetonovat do betonové konstrukce stavby. V případě požáru, při teplotě nad 160°C, zvětší speciální intumescentní materiál manžety objem 18 krát a uzavře prostup potrubí.
Tímto se zamezí rozšíření požáru do vyšších pater budovy nebo sousedních prostor.

 

Komplexní služby

REHAU se v oblasti sanitace bytových domů neomezuje jen na dodávky kvalitních materiálů.
Na základě nabytých zkušeností nabízíme komplexní řešení pro výměnu stoupaček:

 

  • Poradenství před realizací
  • Prohlídky staveb a zpracování komplexní nabídky
  • Zorganizujeme výměnu rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů - ARP
  • Realizace rovněž zahrnuje i likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR

 

Zvýhodněné ceny materiálů pro sanaci bytových domů! Vše k Vaší maximální spokojenosti!

 

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
Tel: 272 190 111
E-mail: gt.cz@rehau.com
www.rehau.cz

 

Firma REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů – plastů. V oblasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než třicetiletými zkušenostmi ověřenými praxí v novostavbách i při sanacích.